Projekt ,,O krok vpred 2016“ s Nadáciou SPP otvorený

Celková suma určená na prerozdelenie je 35 000 EUR. Jeden…