Predbežné správy verejných zbierok Nadácie ADELI

NADÁCIA ADELI POMÁHA II.

Spôsob vykonávania verejnej zbierky: zasielaním darcovských správ SMS (DMS) prostredníctvom Fóra donorov, spoločnosti DMS Service a mobilných operátorov na číslo 877. Znenie darcovskej SMS 877_ADELI.

Cena jednej DMS je 2 Eur. Podiel prevádzaný na osobitný  účet zbierky je 96 % z každej DMS, t.j. 1,92 Eur.