Registrácia do Klubu nadácie ADELI

Sme radi, že ste sa rozhodli stať členom klubu Nadácie Adeli.
Ročný členský poplatok 10,- EUR prosíme uhradiť hneď po zaregistrovaní, každý ďalší rok sa poplatok uhrádza vždy do konca januára na číslo účtu :
IBAN : SK72 1100 0000 0029 4201 1730
BIC(SWIFT): TATRSKBX

 
 

Overenie