Každý dokáže pomôcť, dokonca aj ten, kto sám pomoc potrebuje.