História projektov

Nadácia ADELI – Lepší začiatok

Nadácia ADELI sa v tomto roku podujala na zorganizovanie niekoľkých…

Nadácia J&T – Prvosienka

Projekt Nadácie ADELI a Nadácie J&TProjekt sa realizuje…

Nadácia Jána Korca – Energiou k pohybu

Projekt ADELI Medical Centra a Nadácie Jána KorcaProjekt…

Nadácia Orange – Život je pohyb, pohyb je život

Projekt Nadácie OrangeProjekt sa realizuje od roku 2015 Rok…

Profi Credit – Kredit na nový začiatok

Projekt spoločnosti Profi CreditProjekt sa realizuje…

Nadácia VÚB – Rovnaké Šance

Projekt Nadácie VÚBProjekt sa realizuje od roku 2009 Rok…

TTSK – Liečme sa doma

Projekt ADELI Medical Centra, Nadácie ADELI a Trnavského…

Nadácia ESET

Projekt Nadácie ESETProjekt sa realizoval v roku 2014 Rok…

Ernst & Young

Projekt ADELI Medical Centra a spoločnosti Ernst & YoungProjekt…

Nadácia TA3 – naprieč Slovenskom bez obmedzení

Projekt ADELI Medical Centra a Nadácie TA3Projekt sa…

Transpetrol

Projekt Nadácie ADELII a spoločnosti TranspetrolS partnerom…

Národná banka Slovenska

Projekt Asociácie pomoci postihnutým ADELI a spoločnosti…

Prvá stavebná sporiteľňa

Projekt Nadácie ADELI a spoločnosti  Prvá stavebná sporiteľňaProjekt…

Nadácie Slovenskej sporiteľne

Projekt Nadácie Slovenskej sporiteľneProjekt sa realizuje…

Nadácia Pontis – Srdce pre deti

Projekt ADELI Medical Centra a Nadácie PontisProjekt…

Nadácia SPP – O krok vpred

Projekt Nadácie ADELI a Nadácie SPP.Projekt sa realizuje…

Trenčiansky samosprávny kraj

Projekt Asociácie pomoci postihnutým ADELI a Trenčianskeho…

Bratislavský samosprávny kraj

Projekt Asociácie pomoci postihnutým ADELI a Bratislavského…

Nadácia Poštovej Banky – Dobrá správa

Projekt Nadácie Poštovej bankyProjekt sa realizoval…