Charitatívny kalendár ADELI 2019

Objednávkový formulár

 
  • Odoslaním objednávky súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre účely objednávky kalendára.
    Súhlas udeľujete Nadácii ADELI. Kompletné informácie o ochrane osobných údajov.
 

Overenie

Mať hendikep znamená byť iný. Statočnejší, odvážnejší, silnejší. Znamená to bojovať a mať radosť z každého pokroku.

Kúpiť si tento kalendár znamená podporiť osoby s telesným a kombinovaným postihnutím, ktoré sa liečia v ADELI Medical Center v Piešťanoch.

Charitatívny kalendár ADELI 2019 je projekt Nadácie ADELI a ADELI Medical Centra a spája slovenské a české deti a dospelých v ich spoločnom úsilí ukázať, že aj ich život má svoju krásu a zaslúži si podporu a pomoc. Pretože nikto z nás nevie, čo má pre nás osud pripravené a len vzájomná pomoc je to, čo robí náš život skutočne zmysluplný.

AKO MÔŽETE POMÔCŤ VY?

  • KÚPOU KALENDÁRA – stačí vyplniť doleuvedený formulár a my Vám kalendár pošleme.
  • DOBROVOĽNÝM PRÍSPEVKOM pre deti a dospelákov z kalendára na číslo účtu:

 SK72 1100 0000 0029 4201 1730 BIC (SWIFT): TATRSKBX

Do poznámky napíšte heslo „KALENDAR“. Príspevok bude použitý na pokrytie nákladov súvisiacich s ich liečbou v ADELI Medical Center. Ak sa rozhodnete prispieť konkrétnemu vyfotenému ADELI pacientovi, v tom prípade do poznámky v popise transakcie uveďte MENO A PRIEZVISKO OSOBY, ktorú chcete príspevkom podporiť.

  • Objednávky kalendárov uskutočňujte, prosím, cez dolupriložený objednávkový formulár.
  • Úhradu za dodanie kalendárov štandardne predpokladáme formou dobierky priamo pri ich preberaní od kuriéra. V prípade, že nie ste schopný pri objednávaní väčšieho počtu kusov kalendára zaplatiť ihneď pri preberaní zásielky, kontaktujte vopred pani Moniku Lazarčíkovú so žiadosťou o vystavenie faktúry s dohodnutou dobou splatnosti. Inak budeme predpokladať zaplatenie za dodávku kalendárov priamo pri ich preberaní od kuriéra.
  • Pokiaľ má o kúpu kalendárov záujem právnická osoba, je potrebné objednávkový formulár vyplniť s údajmi tejto spoločnosti. Dôvodom je skutočnosť, že nákup kalendárov si právnická osoba účtuje do nákladov, čo je pre ňu účtovne a daňovo výhodné.
  • Predávať kalendár môžu aj rodiny, ktoré nemajú svojho hendikepovaného príbuzného priamo v kalendári vyfoteného, avšak majú záujem pre neho získať financie na liečbu v ADELI Medical Center. V tom prípade je potrebné pri objednávke kalendára uviesť celé meno a priezvisko, kto má byť podporený. Peniaze z predaja budú uložené na účte Nadácie ADELI na meno tejto osoby.

KONTAKTNÁ OSOBA na objednávky, predaj a distribúciu kalendárov:
Monika Lazarčíková tel. +421 910 836 898 email: monika.lazarcikova@nadaciaadeli.sk

Cena kalendára je 9,99 Eur + poštovné.

Čistý zisk z predaja jedného kusu kalendára – po odpočítaní priamych nákladov na tlač a daňových povinností (daň z príjmov, DPH) – predstavuje 7 Eur / 1 ks.