História projektov

BOJOVNÍCI ZA ZDRAVIE 2018

PROJEKT S NADÁCIOU SPP

PODANÁ RUKA III.

Projekt Transpetrol

Zdravotná poisťovňa Dôvera

Bojovníci za zdravie 2018 – jarné kolo Poisťovňa Dôvera…

Srdce pre deti

Srdce pre deti je charitatívny projekt denníka Nový Čas.…

Trnavský samosprávny kraj

Projekt Liečme sa doma 2018 Možnosť pre pacientov Trnavského…

PODANÁ RUKA II.

O krok vpred 2017

PODANÁ RUKA I.

Nadácia ADELI – Lepší začiatok

Nadácia ADELI sa v tomto roku podujala na zorganizovanie niekoľkých…

Nadácia J&T – Prvosienka

Projekt Nadácie ADELI a Nadácie J&T Projekt sa realizuje…

Nadácia Jána Korca – Energiou k pohybu

Projekt ADELI Medical Centra a Nadácie Jána Korca Projekt…

Nadácia Orange – Život je pohyb, pohyb je život

Projekt Nadácie Orange Projekt sa realizuje od roku 2015   Rok…

Profi Credit – Kredit na nový začiatok

Projekt spoločnosti Profi Credit Projekt sa realizuje…

Nadácia VÚB – Rovnaké Šance

Projekt Nadácie VÚB Projekt sa realizuje od roku 2009   Rok…

TTSK – Liečme sa doma

Projekt ADELI Medical Centra, Nadácie ADELI a Trnavského…

Nadácia ESET

Projekt Nadácie ESET Projekt sa realizoval v roku 2014   Rok…

Ernst & Young

Projekt ADELI Medical Centra a spoločnosti Ernst & Young Projekt…

Nadácia TA3 – naprieč Slovenskom bez obmedzení

Projekt ADELI Medical Centra a Nadácie TA3 Projekt sa…