Nadácia ADELI má povolenie z Ministerstva vnútra SR na vykonávanie verejných zbierok na celom území Slovenskej republiky. V prípade, že sa rozhodnete zorganizovať vlastnú benefičnú akciu za účelom získania financií na liečbu v ADELI Medical Centre alebo budete chcieť zorganizovať zbierku na pripravovanej akcii vo Vašom okolí,
dajte nám vedieť, pomôžeme Vám.

Právna pomoc

Zbierku zastrešíme po právnej stránke tak, aby bola v súlade s platnými zákonmi na území SR.

Propagácia

Pripravíme Vám letáky a iné propagačné materiály, ktoré na akcii budete potrebovať.

Pokladnička

Zabezpečíme pre Vás pokladničku s logom Nadácie ADELI a všetkými náležitosťami v súlade s nariadeniami Ministerstva vnútra SR.

Povolenie

Poskytneme Vám kópiu povolenia z Ministerstva vnútra SR na vykonávanie verejnej zbierky, ktoré v prípade kontroly predložíte na akcii oprávneným osobám k nahliadnutiu.

Prehľad finančných zbierok

Nadácie ADELI pomáha NAP VI.
v období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020

  • Verejná zbierka pre Juraja Kmeťa prebiehajúca v bistre Gurmán Trnava v období od 3.4.2019 do 31.3.2020