Nadácia ADELI má povolenie z Ministerstva vnútra SR na vykonávanie verejných zbierok na celom území Slovenskej republiky. V prípade, že sa rozhodnete zorganizovať vlastnú benefičnú akciu za účelom získania financií na liečbu v ADELI Medical Centre alebo budete chcieť zorganizovať zbierku na pripravovanej akcii vo Vašom okolí,
dajte nám vedieť, pomôžeme Vám.

Právna pomoc

Zbierku zastrešíme po právnej stránke tak, aby bola v súlade s platnými zákonmi na území SR.

Propagácia

Pripravíme Vám letáky a iné propagačné materiály, ktoré na akcii budete potrebovať.

Pokladnička

Zabezpečíme pre Vás pokladničku s logom Nadácie ADELI a všetkými náležitosťami v súlade s nariadeniami Ministerstva vnútra SR.

Povolenie

Poskytneme Vám kópiu povolenia z Ministerstva vnútra SR na vykonávanie verejnej zbierky, ktoré v prípade kontroly predložíte na akcii oprávneným osobám k nahliadnutiu.

Prehľad finančných zbierok

Nadácie ADELI pomáha V.
v období od 16.4.2018 – 31.3.2019

 • Verejná zbierka pre Samuela Jašurku prebiehajúca v zariadení Corgoň pub Liesek v období od 11.2.2019 – 10.3.2019
 • Verejná zbierka pre Sabínu Fajnorovú na podujatí „Ľadové medvede spod Zobora – Zimné plávanie 2019“ v Nitre dňa 20.1.2019
 • Verejná zbierka pre Dávida Chomu v  Zborovom centre Betezda v Piešťanoch v období od 11.1.2019 – 31.3.2019
 • Verejná zbierka všeobecná „3. Charitatívny bazár ADELI“ v CITY ARENA Trnava dňa 27.10.2018
 • Verejná zbierka pre Milan Bottu ml. na podujatí „Jablkové hody 2018“ v Smoleniciach dňa 7.10.2018
 • Verejná zbierka pre Petra Vaška prebiehajúca v R+R Ladies Fitness Štefana Tučeka v Michalovciach v období od 20.9.2018 – 23.11.2018
 • Verejná zbierka pre Veroniku Vaškovú na podujatí „Benefičný bašavel pre Veroniku“ v KD Senica dňa 18.8.2018
 • Verejná zbierka pre Miroslavu Mikolášovú počas hodových slávností v Turzovke v dňoch 17.8. – 19.8.2018
 • Verejná zbierka pre Emu Krajčírovú na podujatí „Piknik na zámku“ v Smoleniciach dňa 15.7.2018
 • Verejná zbierka pre Sofiu a Alexa Kalaninových v prevádzke Diner Snina v období od 18.6.2018 – 6.12.2018
 • Verejná zbierka pre Juraja Kmeťa prebiehajúca v bufete Gurmán Trnava v období od 21.5.2018 – 31.3.2019
 • Verejná zbierka pre Lenku Hnidzíkovú pod názvom „Koncert pre Lenku v Turzovke“ vo farskom kostole dňa 29.4.2018
 • Verejná zbierka pre Mareka Bystrianskeho na čerpacej stanici Jakomat vo Fiľakove v období od 18.4.2018 – 31.3.2019
 • Verejná zbierka pre Juraja Kmeťa prebiehajúca v pivárni Zátvor Trnava v období od 16.4.2018 – 31.3.2019