fbpx

HISTÓRIA

Nadácia ADELI vznikla v októbri 2014 s cieľom pomáhať zdravotne postihnutým osobám s neurologickými poruchami pohybu a ich rodinám.

Našou prioritou je zlepšenie kvality života tejto skupiny postihnutých, zdokonalenie ich pohybových, mentálnych a rečových schopností, podpora k  ich väčšej samostatnosti a čo najlepšie začlenenie do bežného života.

Nadácia ADELI má za sebou štvrtý rok svojej samostatnej činnosti, ktorá bola naplnená množstvom projektov, aktivít, stretnutí, radostných okamihov, ale aj hlbokým porozumením a empatiou po vypočutí neľahkých životných osudov členov Klubu nadácie. Za toto obdobie sme sa veľa naučili a získali množstvo skúseností. Na týchto základoch sme odhodlaní stavať a čerpať aj do budúcna. Prehľad niektorých našich akcií a projektov nájdete v časti: PODUJATIA.

Prajeme si a robíme všetko pre to, aby naše projekty boli úspešné a pomohli čo najväčšiemu počtu zdravotne postihnutých, ich rodinám a blízkym, ktorí sa o nich starajú.

Osobitné poďakovanie patrí všetkým darcom, ktorí nás v minulom roku podporili, či už príspevkom jednorázovým alebo pravidelným. Každým svojim darom prinášate našim pacientom a ich rodinám nielen pomoc, ale aj tak potrebnú nádej bojovať a viac dôverovať vlastnej budúcnosti.

Ing. Zuzana Nováková, MBA
správkyňa Nadácie ADELI