Jazmína Horváthová

Pomoc potrebujú
  /  23. Novembra 2018

Pôrod mojej dcérky Jazmíny Horváthovej, ktorá sa narodila 2.4.2011 bol veľmi ťažký a komplikovaný. Vytrpela som si ja, ale aj dieťatko, čo nezostalo bez následkov.

Moja dcérka sa narodila v 41. týždni, bola resuscitovaná, umiestnená v inkubátore a mala viacero zistených diagnóz. Lekári nám povedali, že je v kritickom stave a nedávali jej nádej na prežitie. Po pôrode bolo dieťa resuscitované a intubované na pôrodnej sále, bola mechanicky ventilovaná pre RTG nález aspiračného syndrómu a indikovaná antibiotická liečba v kombinácií. Následne ju preložili na JIRS. Zistili, že má edém na mozgu, poruchu spánku, ľahký hypotalamus, prejavil sa u nej zvýšený nepokoj. Dcérke bola poskytnutá antikonvulzívna liečba. Bola sledovaná neurológom. Zistilo sa, že má spastické mozgové ochrnutie. Dodnes sa sama nedokáže posadiť, sedieť na stoličke, otočiť sa, rozprávať, uchopiť predmety ako aj vykonávať samoobslužné úkony.

Dcérka si vyžaduje celodennú starostlivosť. Pravidelne s ňou chodím na rehabilitačné cvičenia aj pobyty. Všetky tieto pobyty a operáciu sme hradili sami z vlastných finančných prostriedkov a z prostriedkov našich rodičov a príbuzných. V spoločnej domácnosti máme ešte dve maloleté deti, ktoré sú školopovinné a mesačný príjem našej domácnosti nedokáže pokryť všetky výdavky na domácnosť a potrebné liečby pre dcérku.

Preto Vás žiadame o súčinnosť pri absolvovaní liečebných pobytov. V roku 2017 som sa snažila pre Jazmínu vybaviť príspevok na opatrovanie, avšak bezúspešne, ale verím, že keď nám prispejete na potrebné rehabilitácie, ktoré sú pre ňu nevyhnutné, pomôžete zlepšiť jej zdravotný stav. Už aj z doposiaľ absolvovaných terapií je vidieť, že má uvoľnené svalstvo, lepšie vníma a začala sa u nej rozvíjať jemná motorika.

Ďakujem mama Silvia Horváthová

CHCEM PRISPIEŤ

na pomoc tomuto pacientovi

Poplatky služby CardPay

Vzhľadom na zachovanie transparentnosti financovania a prístupu Nadácie ADELI o darovaní 100% všetkých finančných prostriedkov na liečbu pacientov, by sme Vás radi upozornili na poplatky, ktoré nám bude banka strhávať z Vami darovaných financií prostredníctvom služby CardPay. Cenník služby CardPay.

Systém bezhotovostnej platby CardPay

Suma sa udáva v eurách. Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania a všeobecnými zmluvnými podmienkami www.nadaciaadeli.sk. V ďalšom kroku budete presmerovaný na zabezpečenú stránku Tatra banky, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. V mene pacientov ďakujeme!