Dávid Šarina
1. augusta 2019
Tomáš Londák
1. augusta 2019
1. augusta 2019
Kristián Štugel
1. augusta 2019
1. augusta 2019
Jakub Homola
1. augusta 2019
Liliana Hyžová
1. augusta 2019
Maxim Bereš
1. augusta 2019
Dušan Smolíček
1. augusta 2019
Samuel Jašurka
1. augusta 2019
Viktória Skybová
1. augusta 2019
1. augusta 2019
Samuel Gecík
1. augusta 2019
1. augusta 2019
Beáta Galisová
1. augusta 2019
Klára Kubišová
1. augusta 2019
Damian Starosta
1. augusta 2019
Barbora Malíková
1. augusta 2019
Martin Hlavatý
1. augusta 2019
Jozef Mičúch
1. augusta 2019
Viktoria Vigašová
1. augusta 2019
1. augusta 2019
Sabína Fajnorová
1. augusta 2019