Eliška Octová

Moja dcéra bude chodiť! Reakcia na článok v časopise Slovenka…