Spoločný projekt spoločnosti Transpetrol a Nadácie ADELI

Spoločnosť Transpetrol v spolupráci s  Nadáciou ADELI sa rozhodla v rámci spoločného projektu aj tento rok podporiť neurorehabilitačnú liečbu v ADELI Medical Center pre vybraných pacientov. Vybraní pacienti môžu získať príspevok až do výšky 800 Eur na rehabilitáciu v ADELI Medical Center.

Záujemcovia môžu posielať svoje vyplnené a podpísané žiadosti najneskôr do 30.6.2018 poštou na adresu:

Zuzana Šmachová
ADELI Medical Center
Hlboká 45, 921 01 Piešťany
alebo na e-mail: smachova@adelicenter.eu
kontaktná osoba Zuzana Šmachová – mobil: 0907 944 788

Podmienky pre žiadateľov:

  • Finančný príspevok je možné použiť na úhradu nákladov spojených s liečbou pacientov trpiacich diagnózou detská mozgová obrna a neurologickými poruchami v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center.
  • Príspevok je potrebné vyčerpať najneskôr do 30.12.2018.
  • Projekt je určený pre slovenských členov Klubu Nadácie ADELI.
  • V prípade nových členov Klubu Nadácie ADELI je potrebné, aby v ADELI Medical Center bola lekárska správa pacienta posúdená lekárom z ADELI a pacient bol na pobyt indikovaný.
  • Príspevok nie je možné kombinovať so zvýhodnenou, tzv. čakačkovou cenou rehabilitačného pobytu.
  • Príspevok nie je možné kombinovať s iným projektom vyhláseným cez Nadáciu ADELI alebo ADELI Medical Center
  • Žiadateľ je povinný vyplniť všetky položky formulára. V prípade chýbajúcich údajov nemôže byť žiadosť adekvátne posúdená a žiadateľ bude vyzvaný na doplnenie potrebných údajov.
  • Zoznam vybraných pacientov bude zverejnený najneskôr do 06.08.2018 na webovej stránke Nadácie ADELI, vybraní pacienti budú kontaktovaní telefonicky.
  • Sledujte Newsletter Nadácie ADELI a tiež náš Facebook.

Formulár žiadosti o príspevok nájdete tu: